Hallitse äänenkäytön perusteet. Sisäistä esittävän dialogin periaatteet - Saavuta esiintymisvarmuus, joka vakuuttaa.

Tarjoan äänenkäytön, puheilmaisun ja ilmaisutaidon koulutusta. Opetukseni koostuu luennoista ja yksityistunneista tai workshop -tyylisistä yhteistunneista.

Kaiken opetukseni tavoitteena on auttaa oppijoita löytämään omat vahvuutensa ja osaamisalueensa, sekä kehittämään heidän äänenkäyttöään ja esiintymistään luonnollisemmaksi, selkeämmäksi ja ilmaisuvoimaisemmaksi.Käytän työssäni apuna kehontuntemuksen metodia, josta minulla on pedagogina yli 20:n vuoden kokemus. Tavoitteeni on saada asiakkaani vapautumaan ja tulemaan sinuksi oman äänensä kanssa.

Eväitä koko
elämää varten

Jokainen voi muuttaa asennettaan äänenkäyttöönsä, jos häntä tuetaan siinä. Lopputuloksena on valpas ja positiivinen vireystila - onnistunut esiintymistilanne.

Studio Kaarina Ollila, Koskoontie 4, 25430 Kettula. gsm +358 (0)44 360 7369